Israelisk expansion på Västbanken

Posted on 8 september, 2006

0


ARBETAREN | Efter kriget mot Libanon går nu Israel till offensiv på Västbanken med nya bosättningsplaner och konfiskeringar, samtidigt som judiska bosättare förstör palestinska bönders träd och odlingsmark inför den kommande olivskörden.

I helgen konfiskerade Israel 14 procent av staden Betlehem. Det betyder att denna del av Betlehem inte längre räknas som palestinsk mark, utan som en del av det utvidgade judiska Västra Jerusalem. – Den israeliska militären har inte längre hand om de 14 procent som annekterats, de ligger nu på den israeliska gränspolisens bord. Norra Betlehem har nu blivit södra Jerusalem, berättar Jad Isaac, chef för palestinska Applied Research Institute Jerusalem i Betlehem, för Arbetaren.

Murbygget runt norra Betlehem avslutades tidigare i år. Nästan hela Betlehemområdet är nu inringat av en mur och bosättningar. Man kan endast komma in i staden genom en järngrind som bevakas av israeliska soldater dygnet runt. Det är mycket ovanligt att Israel på detta direkta sätt skär loss delar av palestinska städer och inlemmar dem i territorier som klassas som israeliska. – När Israel gör en sådan annektering vill man skicka ut signalen att denna mark inte längre är förhandlingsbar i en framtida förhandling. Det är vi palestinier som nu får betala priset för Israels misslyckade krig i Libanon, säger Jad Isaac.

Samtidigt fortsätter murbygget och utbyggnaden av vägar avsedda endast för judiska bosättare i södra Betlehem och i Hebronregionen. Bosättarvåldet har också drastiskt ökat i Hebron inför olivskörden som börjar om en månad, uppger organisationen Stop the Wall. I slutet av augusti förstördes sam-manlagt 1200 olivträd i byn Aboud, väster om Ramallah. I veckan klubbade den israeliska regeringen också igenom den största koordinerade bosättningsutvidgningen på mycket länge. Enligt beslutet ska ytterligare 690 hus byggas för bosättare på Västbanken, då främst i två stora bosättningsblock nära Betlehem respektive Jerusalem.
En av ledarna för motståndet mot muren, Khaled Al Azza, skickade nyligen ett öppet brev till FN:s generalsekreterare Kofi Annan om att FN är ansvarigt för att FN-resolutioner som förbjuder markkonfiskering efterföljs på ockuperade områden, och att Haag-domstolens dom om att muren är illegal hörsammas.

Shora Esmailian

Publicerad i Arbetaren nr 36/2006