Snett nedåt för jämställdheten

Posted on 25 oktober, 2006

0


ARBETAREN | Arbetaren har undersökt jämställdhetsministern Nyamko Sabunis tidigare arbete och hennes nya förslag och drar slutsatsen – det går inte framåt för jämställdheten.

När nyamko sabuni samma dag hon tillträder som minister får frågan i radio ifall hon är feminist, börjar hon staka sig: ”Jag betraktar mig själv som liberal som vill ha ett samhälle där kvinnor och män har lika möjligheter och förutsättningar. De underepitetena kan man se på som man vill.” Ett nytt departement, Integrations- och jämställdhetsdepartementet, har bildats i och med att den nya regeringens offentliggjordes för knappt två veckor. Chef för departementet, och tillika integrations- och jämställdhetsminister, blir folkpartisten Nyamko Sabuni. Utöver det ansvarar hon för demokratifrågor, nationella minoriteter, konsumentfrågor, ungdomspolitik och storstadspolitik.

Hon har under sin tid som riksdagsledamot i opposition bland annat drivit frågor som slöjförbud för flickor under 15 år, obligatorisk gynekologundersökning för alla flickor som går på högstadiet (för att på det sättet kunna upptäcka könsstympning) och språktest för invandrare som krav på ett svenskt medborgarskap. Det har varit svårt att få en intervju med Nyamko Sabuni, men enligt vad hon sade till P1 Morgon kommer hon inte att driva kravet på obligatoriska gynekologtester eftersom det inte är en politik som hela alliansen står bakom. När hon lade förslaget var det inte i folkpartiets namn, utan som enskild politiker, hon ville skapa debatt, har hon sagt senare.

På frågan om hon har mött rasism och främlingsfientlighet säger hon till Svenska Dagbladet den 8 oktober att det har hänt några gånger: ”Men jag har inte gått genom livet och känt mig diskriminerad. Jag är tacksam över att jag inte har reflekterat över det så mycket. Jag tror det kan bli en negativ spiral!”. I samma artikel säger Nyamko Sabuni att den nya regeringen ska ”sammanföra diskrimineringslagarna och de olika ombudsmännen. ”Kampen mot diskriminering av kvinnor, homosexuella och invandrare blir effektivare då.”

När man går igenom motioner, interpellationer och frågor som Nyamko Sabuni har drivit under sin tid i opposition blir man förvånad att hon i dag är jämställdhetsminister. Av de 16 motioner hon lade mellan år 2002 och 2006 rör endast två av dem kvinnorelaterade frågor – den ena handlar om könsstympning och den andra om livmodercancer. Av sammanlagt 107 motioner hon har lagt tillsammans med andra riksdagsledamöter är två stycken feministiska. De har båda skrivits av folkpartisten och feministen Birgitta Ohlsson och handlar om könsneutral äktenskapsbalk samt assisterad befruktning av lesbiska och bisexuella kvinnor.
En fråga som Sabuni drivit länge är subventionerade hushållstjänster. I ett pressmeddelande utskickat av Näringsdepartementet i förra veckan står att ”kvinnor och män måste ges samma möjlighet att få leva på sin egen lön” och Nyamko Sabunis recept på kvinnors och mäns lika villkor är i dagsläget att skatten på hushållsnära tjänster sänks.
Feministen och författaren Gunilla Thorgren är skeptisk till den nya jämställdhetsministern:
– Hon har ju uttalat sig i hedersfrågorna, men man vet egentligen inte vad hon tycker om större jämställdhetsfrågor, som rätten till heltid, lönerna i den offentliga sektorn och hennes syn på vårdnadsbidraget. Det ska bli intressant att se vadNyamko Sabuni har för jämställdhetsambitioner och hur hon i så fall kan få igenom sina förslag i en regering som ändå är så spretig.

Nyamko Sabuni tycker att kvinnors företagande ska uppmuntras och i P1 Morgon säger hon att det statliga monopolet inom den offentliga sektorn måste brytas så att kvinnor får fler arbetsgivare att förhandla med. Hon menar att då skulle ”den som behöver min kompetens betala för det också”.

Gunilla Thorgren tycker att lönerna inom den offentliga sektorn är en viktig och politisk fråga eftersom politikerna bestämmer hur mycket pengar som ska tillsättas den offentliga sektorn.
– För kvinnors löner spelar det ingen roll ifall det är en privat eller kommunal arbetsgivare, det är bara löjligt att tro att privatisering och konkurrens skulle höja kvinnors löner. Det är fortfarande skattepengar som betalar kvinnors löner, säger Gunilla Thorgren.
Hon tror inte att Nyamko Sabuni har en tydlig analys när det kommer till jämställdheten.
– Det har inte borgarna eftersom de använder sig av en marknadsliberal politik. Hur ska ministern göra med kd:s traditionella familjepolitik? Och jag är kraftig motståndare till subventionering av hushållsnära tjänster. Majoriteten av kvinnorna i det här landet har så låg lön så att de inte kan utnyttja tjänsten, menar Gunilla Thorgren. Den charmerande borgarklassen vill bara öka sin egen bekvämlighet, det har de visat med att själva använda svart arbetskraft i alla sammanhang när det gäller låga löner, säger Gunilla Thorgren

I pressmeddelandet skryter departementet med att man tiodubblar resurserna till jämställdhetspolitiken. Arbetet i kvinnojoursverksamheten ska få ytterligare 20 miljoner kronor och under år 2007 kommer 40 miljoner kronor att läggas på att införa fler skyddade boende för ungdomar som drabbats eller riskerar att drabbas av hedersrelaterat våld. Under riksdagens frågestund den 19 oktober säger Nyamko Sabuni att en del görs runt omkring i landet i och med hedersrelaterat våld, ”främst från länsstyrelsernas sida”. Men hon medger samtidigt att det i dag inte finns någon handlingsplan för hur man ska ta hand om ungdomar som har råkat ut för eller riskerar att råka ut för hedersrelaterat våld: ”Vi planerar på mitt departement att sätta oss med en grupp sakkunniga ute i samhället och sätta ihop en handlingsplan. Jag kan se att det finns stora komplikationer när det gäller den typ av brott som begås inom hemmets v
I övrigt fick ministern inga fler frågor vad gäller hennes arbete som jämställdhetsminister.

Även när det kommer till frågan om mäns våld mot kvinnor saknar departementet och den nya regeringen handlingsplan. Till P1-morgon säger Nyamko Sabuni att ”det är någonting vi får titta närmare på. Det görs redan saker i dag men vi ska återkomma med en handlingsplan så småningom. Jag har inga idéer just nu”.

I en debattartikel i Expressen tidigare i år menar Nyamko Sabuni att kvinnor inte är lika bra som män på ”nätverkande”, eftersom kvinnor tar mer ansvar för hem och familj. Som vi tidigare sett vill hon att kvinnor ska få mindre ansvar för hem och familj genom att använda sig av hushållsnära tjänster. I samma artikel uppmanar hon alla kvinnor att ”…inse att makt inte ges och att makt kostar. De kvinnor som ska bilda den kritiska massa som behövs för att förändra politikens villkor måste nog lära sig att göra saker och ting på de villkor som i dag erbjuds/existerar, det vill säga att göra dem på männens vis.”

Nyamko Sabuni har hittills inte uttalat sig om varför hon tycker att män och kvinnor inte är jämställda. Hon har inte under sin politiskt aktiva tid någon gång poängterat att det finns ett maktförhållande mellan män och kvinnor. Det är mer än uppenbart att jämställdhet inte kommer att vara en av den nya regeringes hjärtefrågor när man tillsätter Nyamko Sabuni som jämställdhetsminister.

Shora Esmailian

Publicerad i Arbetaren nr 43/2006