Sverige anpassas för Natointräde

Posted on 6 december, 2006

0


ARBETAREN | Just nu pågår en intensifiering av Sveriges samarbete med Nato, bland annat i Afghanistan och inom ramen USA:s centralkommandostab Centcom. Svenska freds- och skiljedomsföreningen oroas över utvecklingen och efterlyser en kritisk debatt. – Nästa mandatperiod blir medlemskap bara en formsak, säger Rolf Lindahl.

Förutom att Sverige har närmare 1000 soldater och officerare utspridda över världen i olika internationella insatser, bland annat i samarbete med Nato, finns också ett tätt samarbete med den amerikanska militära gren som planerat krigen i Afghanistan och Irak, och som nu planerar ett eventuellt anfall på Iran.
I Afghanistan ingår, sedan ett riksdagsbeslut 2002, svenska trupper i styrkan Isaf, som har mandat från FN men leds av Nato.

Moderaterna och folkpartiet har länge velat se ett svenskt medlemskap i Nato, men försvarsminister Mikael Odenberg, m, sade i en intervju på Aktuellt efter Nato-mötet i Riga i förra veckan att ett medlemskap inte är aktuellt under denna mandatperiod.
– De fyra allianspartierna har delade uppfattningar och socialdemokraterna är negativt inställda, sade han.
Han bekräftade dock att den svenska insatsen i Afghanistan kommer att utökas med ytterligare några hundra soldater.
Rolf Lindahl, politisk sekreterare på Svenska freds- och skiljedomsföreningen välkomnar försvarsministerns uttalande. Han tror att regeringen inte har något folkligt stöd för en Natoanslutning, men är orolig över Sveriges Nato-anpassning.
– Sverige deltar nu i Natos insatsstyrka, inte bara i Afghanistan, utan också i andra övningar. Vi har i dag svensk representation i Natos staber och man vill ha ökat inflytande på olika plan, säger Rolf Lindahl.
Han ser en intensifiering av Nato-samarbetet i och med den borgerliga regeringen och menar att ett svenskt medlemskap under nästa mandatperiod endast kommer att vara en formsak.
– Frågan blir så småningom: nu är vi i princip med i Nato, men vi har inte beslutanderätt och varför ska vi inte ha det? När vi blir medlemmar kommer vi att ha gått in i en återvändsgränd som vi inte kan backa ur. Svenska freds efterlyser en problematisering av Sveriges samarbete med Nato och den diskussionen måste vi ha nu, säger han.

Trots att Sverige inte har några officiella planer på ett Natomedlemskap finns redan täta militära förbindelser med USA. US Central Command, Centcom, är USA:s Centralkommandostab och upprättades 1983 för att skydda amerikanska intressen i främst Mellanöstern (se faktaruta). I dag har miliärgrenen – som ritade upp planerna för både Afghanistan- och Irakkriget – hand om 27 länder i Mellanöstern, Nordafrika och Centralasien. 65 länder är representerade i Centcom och Sverige har två officerare på plats i Tampa i Florida.

Överstelöjtnant Joakim Hjorth sade till Rapport i ett inslag i november att hans uppgift i Centcom är att vara en ”länk mellan de svenska trupperna i Afghanistan och den svenska försvarsmakten”.

General Anders Lindström på Försvarsmakten, som var förste svensk på plats i Centcom, bekräftar detta och säger till Arbetaren att Sverige har haft personal på Centcom sedan våren 2002 efter ett regeringsbeslut.
– Vi är i Afghanistan inom ramen för Isaf, men parallellt med Isaf har det funnits någonting som heter Operation Enduring Freedom, som inte Sverige är med i. Det är amerikanarnas krigföring i Afghanistan. För att få ömsesidig information, få kunskap om hur USA planlägger sin verksamhet och en uppfattning av verksamheten har vi haft samverkansofficerare där, säger han.

Blir inte Sverige indraget i USA:s krigsprojekt, såsom Irakkriget, genom att ha personal i den organisation som just driver krigen i Mellanöstern?
– Nej, vi var där innan de anföll Irak och vi är inte inblandade i Irakkriget på något sätt. Vårt fokus ligger på att få bättre information om det som sker i Afghanistan. Vi ser det som vår skyldighet att vara på alla platser där vi kan få information, precis som vi har samverkansofficerare i Natostrukturen.

Överstelöjtnant Joakim Hjorth hade ett tydligt amerikanskt perspektiv på Mellanöstern i inslaget. Hur påverkar det Sveriges alliansfrihet och synen på omvärlden?
– Det är din värdering, vilket perspektiv han hade. De vi sänt dit är där för att säkerställa svenska intressen och få en bild av hur USA planerar sin verksamhet. Den bilden, tillsammans med den bild vi får i EU, Nato, nationellt och av dem som finns i Afghanistan, ger en mycket bättre bild av hur verksamheten planeras på lång sikt. Och nej, nej, det påverkar inte alliansfriheten det minsta, säger Andres Lindström.
Han menar att Sverige kommer att vara kvar i Centcom så länge landet deltar i Isafstyrkan och att den svenska personalens befogenheter där inte kommer att ändras i och med den nya regeringen.

Shora Esmailian

Publicerad i Arbetaren nr 49/2006