Flytta eller förlora a-kassan

Posted on 10 januari, 2007

0


ARBETAREN | Ytterligare åtstramning av a-kassan är att vänta. Från dag ett som arbetslös blir du i princip tvungen att söka alla lediga jobb som finns, oavsett om du är utbildad för det eller om jobbet finns där du bor.

En lärare i Göteborg som blir arbetslös kan i dag under sina första hundra dagar som arbetslös välja att endast söka lärarjobb som i Göteborgsregionen. Med de nya regler för a-kassan som regeringen vill införa försvinner den möjligheten. Då kan samma lärare tvingas ta jobb som till exempel städare i Gävle.
– Jag tycker att det är rimligt att man försöker hitta ett jobb, oavsett vad det är så snabbt som möjligt. Det är bättre att få in en fot på arbetsmarknaden och leta vidare därifrån än att gå och stämpla, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin till Aktuellt.

Sven Otto Littorin säger också att problemet med att flytta till en annan stad och eventuellt tvingas flytta ifrån sin familj även finns i dag efter hundra dagar som arbetslös. Han tycker att alla får försöka fundera ut en egen lösning på problemet, eftersom a-kassa eller arbetsmarknadspolitik inte kan ta hänsyn till det.

En annan förändring som regeringen vill göra är att ta bort skyldigheten för arbetsgivare att anmäla lediga tjänster till arbetsförmedlingen.
I dag är det möjligt att förlänga perioden med a-kassa upp till 600 dagar. Enligt det nya förslaget vill regeringen att man inte ska kunna få a-kassa i mer än 300 dagar. De säger dock att arbetslösa personer som har barn under 18 år ska kunna förlänga perioden upp till 450 dagar.

Om man inte har hittat ett arbete efter 300 dagar ska man överföras till en jobb- och utvecklingsgaranti – i princip dagens aktivitetsgaranti. Och till skillnad från i dag ska de dagar man är i en arbetsmarknadsåtgärd också räknas in i de 300 dagar man är berättigad för a-kassa.
Henrik Lund, ordförande för Sveriges anställningslösas landsorganisation, Salo, är mycket kritisk till regeringens förslag:
– Detta är en tillbakagång. Både arbetssökanden och arbetsgivare har förut framfört kritik om att det har skickats så mycket ”nonsens-ansökningar”, säger Henrik Lund.

Han menar att regeringen lägger skulden för arbetslösheten hos de arbetslösa och att det får många att må dåligt.
– Det ökar så klart en alienation som har funnits under en lång tid. Man skapar inte jobb genom att ge de arbetslösa en sådan käftsmäll som det faktiskt innebär att åter-igen tvinga folk att söka jobb som de inte har kompetens för. Eller att sänka a-kasseersättningarna, säger Henrik Lund.
Den nya politiken kommer att skapa irritation hos många, menar Henrik Lund som tycker att regeringen borde skapa jobben genom politiska beslut i stället för att slussa vidare ansvaret till myndigheter som Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams.

Regeringen hoppas kunna införa de nya reglerna från och med den första juli i år.

Shora Esmailian

Publicerad i Arbetaren nr 1–2/2007