Dina CO2-utsläpp utklassar de fattigas

Posted on 15 januari, 2007

0


ARBETAREN | Femton dagar in på det nya året har Sverige släppt ut lika mycket koldioxid i atmosfären som en genomsnittlig invånare i Kenya, Bangladesh eller Benin gör under ett helt år.

Det visar uträkningar som Arbetaren har gjort utifrån World Development Movements (WDM) färska rapport om orättvisorna med klimatförändringen.

I början av denna vecka har en genomsnitts svensk släppt ut mer än vad genomsnittsinvånaren i 34 av världens fattigaste länder gör på ett år. – De fattigaste länderna i världen, med 738 miljoner människor, bidrar inte alls till klimatförändringar, men det är de som får ta konsekvenserna. 16 000 människor dör varje år på grund av klimatförändringarnas effekter såsom torka, svält och översvämningar, säger chefen för WDM, Benedict Southworth till The Guardian. Malawi och Zambia, två länder som släpper ut en bråkdel så mycket koldioxid som Sverige, har sedan 2002 drabbats av svår torka. 2005 års torka ledde till att tio miljoner människor hade akutbrist på mat. ”Den rika världen rider på den fattiga världens rygg”, sammanfattar WDM i rapporten ”Climate calender”.

Enligt rapporten, och vad andra forskare tidigare kommit fram till så måste vi på 100 år begränsa varje persons koldioxidutsläpp till 1,1 ton per år för att jordens medeltemperatur ska hållas under två grader. Ökningen får inte heller överskrida 0,1 grader per årtionde om ekosystemen ska ha möjlighet att anpassa sig, slår FN:s klimatpanel IPCC fast i sin senaste rapport. Den första mars har den genomsnittlige svensken redan släppt ut mer än 1,1 ton koldioxid, med tio månader kvar på året. Samtidigt släpper de 2,5 miljarder människorna i världens 69 fattigaste länder ut mindre än 1,1 ton koldioxid per person och år.

En svensk invånares årliga utsläpp är 6,57 ton koldioxid.

Shora Esmailian

Publicerad i Arbetaren nr 3/2007

Posted in: Klimat