Nollutsläpp om tio år

Posted on 8 oktober, 2008

0


ARBETAREN | 122 procent till 2020. Så mycket behöver Sverige minska sina utsläpp av växthusgaser. – En provokativ vetenskaplig lansering, menar Johan Rockström från Stockholm Environment Institute, SEI, som presenterade idén om Greenhouse Development Rights, GDR, förra veckan i riksdagen.

Det välbesökta seminariet som arrangerades av Anita Brodén, fp, Anders Ygeman, s, Svenska kyrkan, Diakonia och SEI, diskuterade främst Greenhouse Development Rights, GDR – en modell för att minska de globala utsläppen på ett rättvist sätt.
– Den här forskningen lägger ytterligare en spik i det fossila beroendets kista. Klimatfesten är obönhörligt över om vi tar den här forskningen på allvar. Vi kan inte undvika det faktum att ett land som Sverige kommer att tvingas till skarpa åtaganden på utsläppsminskningar som överstiger 100 procent redan till 2020, sade Johan Rockström, professor i naturresurshållning och föreståndare för SEI.

Han underströk att modeller som GDR är nödvändiga för att kommande klimatförhandlingar inte ska stranda, och en förutsättning för att få med sig utvecklingsländer på ett globalt klimatavtal. Bland annat har Pakistan och Mexikos regeringar börjat diskutera modellen.

I den efterföljande debatten, där politiker från alla riksdagspartier utom socialdemokraterna deltog, förhöll sig representanterna före regeringspartierna avvaktande till att driva GDR-modellen under klimattoppmötet i Köpenhamn i slutet av nästa år.
I samband med seminariet presenterade Svenska kyrkan och Diakonia också kampanjen Countdown to Copenhagen, en internationell kampanj för att få till stånd ett rättvist avtal på klimatmötet i Danmark 2009.

Fakta/Greenhouse Development Rights
GDR är ett policyförslag som syftar till att radikalt minska utsläppen av växthusgaser genom att fördela minskningskvoter till alla länder utifrån kriterierna historiskt ansvar och ekonomisk förmåga.

Enligt GDR måste Sveriges utsläpp minska med 122 procent till år 2020. Detta kräver såväl inhemska som internationella insatser.

På grafen ovan motsvarar den gröna tårtbiten kostnadsfria utsläppsminskningar (t ex energieffektivisering), den blå biten en inhemsk utsläppsminskning på 40 procent och det rutiga fältet de utsläppsminskningar Sverige bör vidta i andra länder.

Shora Esmailian

Publicerad i Arbetaren nr 41/2008