Här hittar du mina senaste artiklar

Posted on 28 mars, 2023

0


Här hittar du mina senaste artiklar genom att klicka på länkarna nedan.

• ”Vem är god – tjuven eller polisen?”
15 mars 2023, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2023-03-15/vem-ar-god–tjuven-eller-polisen

• ”Habib Chaab en av många som avrättas av regimen”
14 mars 2023, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2023-03-14/habib-chaab-en-av-manga-som-avrattas-av-regimen

• ”Ukrainska kvinnor – en fjärdedel av landets militär”
13 mars 2023, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2023-03-13/ukrainska-kvinnor–en-fjardedel-av-landets-militar

• ”Ingen är riktigt fri förrän alla är fria”
8 mars 2023, Aftonbladet kultur
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/vexE5l/shora-esmailian-om-motstandet-i-iran

• ”Kan barnböcker med ett tydligt syfte hålla konstnärlig kvalitet?”
1 mars 2023, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2023-03-01/kan-barnbocker-med-ett-tydligt-syfte-halla-konstnarlig-kvalitet

• ”Mellan skratten bubblar allvaret upp”
15 februari 2023, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2023-02-15/mellan-skratten-bubblar-allvaret-upp

• ”Barnboksduon berättar om bockarna Bruse med egen twist”
1 februari 2023, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2023-02-01/barnboksduon-berattar-om-bockarna-bruse-med-egen-twist

• ”Sjukt att använda Anne Frank för att sälja varor”
1 februari 2023, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2023-02-01/sjukt-att-anvanda-anne-frank-for-att-salja-varor

• ”Persepolis är, precis som den iranska historien, brutal”
Förordet till nyutgivningen av Marianne Satrapis grafiska roman ”Persepolis” (Ordfront)
24 januari 2023, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2023-01-24/persepolis-ar-precis-som-den-iranska-historien-brutal

• ”Film och revolution”
Januari 2023, Filmrutan
(Essä i magasinet Filmrutan utifrån Ali Abbasis film ”Holy Spider”)

• ”Killarna har fått konkurrens i skejtramperna”
18 januari 2023, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2023-01-18/killarna-har-fatt-konkurrens-i-skejtramperna

• ”Polisbrutalitet stoppar inte klimatrörelsen”
17 januari 2023, Aftonbladet kultur
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/LlPQvq/shora-esmailian-om-protesterna-i-lutzerath stoppar inte klimatrörelsen

• ”Stina Wirsén möter barnen i ögonhöjd på Landskrona museum”
14 januari 2023, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2023-01-14/stina-wirsen-moter-barnen-i-ogonhojd-pa-landskrona-museum

• ”Explosiva filmer slår hål på Israels myter”
6 januari 2023, Aftonbladet kultur
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/0Q9A0M/shora-esmailian-om-palestina

• ”Yara Bamieh visar att gränser är till för att överskridas”
4 januari 2023, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2023-01-04/yara-bamieh-visar-att-granser-ar-till-for-att-overskridas

• ”Stäng djurparkerna – läs Lennart Eng istället!”
21 december 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-12-21/stang-djurparkerna–las-lennart-eng-istallet

• ”Jag omringas av skrik och hotfulla slagord”
13 december 2023, Aftonbladet kultur
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/KnLP3e/shora-esmailian-om-iran-och-revolutionen

• ”Korpen Manfred skänker mer glädje än ett pappa-retreat”
7 december 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-12-07/korpen-manfred-skanker-mer-gladje-an-ett-pappa-retreat

• ”Operaverkstan 20 år: ‘Alla kommer inte från familjer där man kan ta med barnen på operan’”
24 november 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-11-24/operaverkstan-20-ar-alla-kommer-inte-fran-familjer-dar-man-kan-ta-med-barnen-pa-operan

• ”FN:s klimattoppmöte har förlorat all legitimitet”
23 november 2022, SvD kultur
https://www.svd.se/a/kE0llL/cop27-darfor-grater-ingen-pa-klimatmotena-langre

• ”Svarta människors historia får för lite plats i undervisning och böcker”
22 november 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-11-22/svarta-manniskors-historia-far-for-lite-plats-i-undervisning-och-bocker

• ”COP27 liknar en mässa för fossila bränslen”
16 november 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-11-16/cop27-liknar-en-massa-for-fossila-branslen

• ”Myten om den elaka styvmodern ekar i Baek Heenas nya bok”
9 november 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-11-09/myten-om-den-elaka-styvmodern-ekar-i-baek-heenas-nya-bok

• ”Hungerstrejk i fängelset för klimaträttvisa”
9 november 2022, SvD kultur
https://www.svd.se/a/BW0a5l/egyptiske-alaa-abdulfattah-hungerstrejkar-for-klimatrattvisa

• ”En mjuk famn är större än demensens dimma”
26 oktober 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-10-26/en-mjuk-famn-ar-storre-an-demensens-dimma

• ”Superrikas recept mot undergången: bunkermentalitet”
25 oktober 2022, SvD kultur
https://www.svd.se/a/rllq5R/rushkoff-om-superrikas-recept-mot-undergang-bunkermentalitet

• ”Livet i orten har aldrig känts så levande som i Nora Khalils ’Yani’”
12 oktober 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-10-12/livet-i-orten-har-aldrig-kants-sa-levande-som-i-nora-khalils-yani

• ”Iranierna har fått nog”
Tal, demonstration i solidaritet med folken i Iran, Möllevången, Malmö, 2 oktober 2022, Feministiskt perspektiv
https://fempers.se/2022/2022-10-07/en-protest-som-kraver-frihet/?fbclid=IwAR2lzVDU9UlN61g1WJw_Ejh3V690Cggm9D5Lk8JtoNfzptIB-bnYx3stphU

• ”Bebisar kan visst springa och säga bajskorv
29 september 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-09-29/bebisar-kan-visst-springa-och-saga-bajskorv

• ”I första klass ställdes jag inför ett ultimatum”
27 september 2022, SvD kultur
https://www.svd.se/a/69kLpo/shora-esmailian-om-slojprotesterna-i-iran-stalldes-infor-ultimatum

• ”Jag var fem år och levde redan i skräck för Irans sedlighetspolis”
21 september 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-09-21/jag-var-fem-ar-och-levde-redan-i-skrack-for-irans-sedlighetspolis

• ”’Väntarna’ på Malmö Opera utgår från barnets blick”
17 september 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-09-17/vantarna-pa-malmo-opera-utgar-fran-barnets-blick

• ”Döden är en del av livet – även för barn”
31 augusti 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-08-31/doden-ar-en-del-av-livet–aven-for-barn

•”’Monstermonsunen’ som ödelägger allt”
30 augusti 2022, SvD kultur
https://www.svd.se/a/eEljx4/monstermonsunen-i-pakistan-klimatkatastrofen-ar-har-och-nu

• ”Jag trodde att barnen skulle bli en befrielse” – Intervju med Anna Axfors
25 augusti 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-08-25/jag-trodde-att-barnen-skulle-bli-en-befrielse

• ”Jag kan inte tänka mig en bättre plats för barnen än Möllan”
20 augusti 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-08-20/jag-kan-inte-tanka-mig-en-battre-plats-for-barnen-an-mollan

• ”Med bilder som dessa blir texten överflödig”
17 augusti 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-08-17/nar-katarina-stromgard-ritar-blir-texten-overflodig

• ”Även pojkar har behov av vänner och nära relationer”
3 augusti 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-08-03/aven-pojkar-har-behov-av-vanner-och-nara-relationer

• ”Upplopp och revolutioner är ingen vacker syn”
20 juni 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-07-20/upplopp-och-revolutioner-ar-ingen-vacker-syn

• ”Visst finns det politiker som bryr sig om klimatet – men inte i Sverige”
18 juli 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-07-18/visst-finns-det-politiker-som-bryr-sig-om-klimatet–men-inte-i-sverige

• ”Eva Lindströms tvetydighet lockar till många skratt”
6 juli 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-07-06/eva-lindstroms-tvetydighet-lockar-till-manga-skratt

• ”50 döda migranter – snart väntar värre tragedier”
28 juni 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-06-28/50-doda-migranter–snart-vantar-varre-tragedier

• ”De rika måste tvingas att leva hållbart för att bränderna ska slockna”
26 juni 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-06-26/varmerekorden-varnar-for-en-varld-omojlig-att-leva-i

• ”Malte Persson diktar fram rävens frihetslängtan”
22 juni 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-06-22/malte-persson-diktar-fram-ravens-frihetslangtan

• ”En halv miljon barn kan dö – bryr vi oss?”
15 juni 2022, SvD kultur
https://www.svd.se/a/dnKbmq/en-halv-miljon-barn-i-jemen-kan-do-bryr-vi-oss

• ”Att berätta sagor för barn gör dem till aktiva lyssnare”
8 juni 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-06-08/att-beratta-sagor-for-barn-gor-dem-till-aktiva-lyssnare

• ”Matilda Ruta berättar om jordens historia – och allt som vi låter förgås”
1 juni 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-06-01/matilda-ruta-berattar-om-jordens-historia–och-allt-som-vi-later-forgas

• ”Inte ens i kistan fick hon vara i fred”
17 maj 2022, SvD kultur
https://www.svd.se/a/nWeGRm/shireen-abu-akleh-inte-ens-i-kistan-fick-hon-vara-i-fred

• ”Helen Ekeroth: Malmö är en vit fläck i barn- och ungdomslitteraturen”
11 maj 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-05-11/helen-ekeroth-malmo-ar-en-vit-flack-i-barn–och-ungdomslitteraturen

• ”Världen vidgas när unga får ta del av översatt litteratur”
27 april 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-04-27/varlden-vidgas-nar-unga-far-ta-del-av-oversatt-litteratur

• Gästredaktör för tidskriften Ord&Bild nr 1.2022, Tema: Iran
http://www.tidskriftenordobild.se/ordoblogg/category/ordampbild-1-2022

• ”Miljardärer – lägg er kraft på något annat”
19 april 2022, SvD kultur
https://www.svd.se/a/x8kdoR/miljardarer-lagg-er-kraft-pa-nagot-annat

• ”Jonas Gardell vill ge gråsparven upprättelse i sin barnboksdebut”
13 april 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-04-13/jonas-gardell-vill-ge-grasparven-upprattelse-i-sin-barnboksdebut

• ”Må denna absurda dynamitduo hålla för evigt!”
30 mars 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-03-30/ma-denna-absurda-dynamitduo-halla-for-evigt

• ”Ovärdigt att ansvaret läggs på folket”
23 mars 2022, SvD kultur
https://www.svd.se/a/9Kd6Pp/ansvaret-for-flyktingansvaret-ska-inte-laggas-pa-folket

• ”Eva Lindström får mig att minnas hur jag tänkte som barn”
22 mars 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-03-22/eva-lindstrom-far-mig-att-minnas-hur-jag-tankte-som-barn

• ”Utan skog, inget liv”
16 mars 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-03-16/utan-skog-inget-liv

• ”Per Gustavssons rosa Björn är läskigt lik Putin”
2 mars 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-03-02/per-gustavssons-rosa-bjorn-ar-laskigt-lik-putin

• ”Det är så här naturen tar ut sin hämnd”
22 februari 2022, SvD kultur
https://www.svd.se/det-ar-sa-har-naturen-tar-ut-sin-hamnd

• ”Människor och drakar kan leva sida vid sida”
16 februari 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-02-16/manniskor-och-drakar-kan-leva-sida-vid-sida

• ”Barnböckerna som visar nya sidor av Bibeln”
9 februari 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-02-09/barnbockerna-som-visar-nya-sidor-av-bibeln

•”Du ska vara smal, fast, slät och ung”
25 januari 2022, SvD kultur
https://www.svd.se/den-ororda-kroppen-ar-plotsligt-onormal

• Lysande barnbokskonst för treåringar och vuxna”
19 januari 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-01-19/jon-klassen-skapar-lysande-tillfallen-att-tanka-efter

• ”Nyckeln runt halsen är ett hopp om att få återvända hem”
5 januari 2022, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2022-01-05/nyckeln-runt-halsen-ar-ett-hopp-om-att-fa-atervanda-hem

• ”Sara Stridsberg skriver mästerligt om livet på en lekplats”
29 december 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-12-29/sara-stridsberg-skriver-masterligt-om-livet-pa-en-lekplats

• ”Jag blir livrädd när de släpper hämningarna”
2 december 2021, SvD kultur
https://www.svd.se/jag-blir-livradd-nar-de-slapper-hamningarna/av/shora-esmailian

• ”Årets radiokalender får mig att vilja rädda silverfiskarna”
28 november 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-11-28/arets-radiokalender-far-mig-att-vilja-radda-silverfiskarna

• ”Farsen fortsätter – vinnarna var fossilkapitalet, förlorarna fattiga länder”
15 november 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-11-15/farsen-fortsatter–vinnarna-var-fossilkapitalet-forlorarna-fattiga-lander

• ”Därför är Kitty Crowthers bilderböcker unika”
13 november 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-11-13/darfor-ar-kitty-crowthers-bilderbocker-unika

• ”Klimatrörelsen är starkare än någonsin”
9 november 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-11-09/klimatrorelsen-ar-starkare-an-nagonsin

• ”Fick nobben – deras pengar lockar inte”
3 november 2021, SvD kultur
https://www.svd.se/kulturkapitalet-borjar-sina-for-oljebolagen/av/shora-esmailian

• ”Medan världen får sin dödsdom somnar Joe Biden”
2 november 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-11-02/medan-varlden-far-sin-dodsdom-somnar-joe-biden

• ”Naomi Kleins klimatbok för unga lämnar läsaren inspirerad och brinnande”
27 oktober 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-10-27/naomi-kleins-klimatbok-for-unga-lamnar-lasaren-inspirerad-och-brinnande

• ”För lite magi i J K Rowlings ‘Julegrisen’”
15 oktober 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-10-15/for-lite-magi-i-j-k-rowlings-julegrisen

• ”Högerextrem 61-åring verkar inte i vakuum”
5 oktober 2021, SvD kultur
https://www.svd.se/hogerextrem-61-aring-verkar-inte-i-vakuum/av/shora-esmailian

• ”Ska man sätta så skrämmande litteratur i händerna på små barn?”
29 september 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-09-29/ska-man-satta-sa-skrammande-litteratur-i-handerna-pa-sma-barn

• ”Nu syns arbetarklassen i barnböckerna igen”
22 september 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-09-22/nu-syns-arbetarklassen-i-barnbockerna-igen

• ”Vad förnekarna än säger – oljan blir aldrig ren”
7 september 2021, SvD kultur
https://www.svd.se/vad-fornekarna-an-sager–oljan-blir-aldrig-ren

• ”Malte Persson diktar en gripande berättelse om solidaritet”
1 september 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-09-01/malte-persson-diktar-en-gripande-berattelse-om-solidaritet

• ”Ungas berättelser om rasism gör ont att höra”
19 augusti 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-08-19/ungas-berattelser-om-rasism-gor-ont-att-hora

• ”Må denna sommar ge oss många Gretor!”
10 augusti 2021, SvD kultur
https://www.svd.se/ma-denna-sommar-ge-oss-manga-gretor/av/shora-esmailian

• ”Emils hyss var egentligen fantastiska hjältedåd”
29 juli 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-07-29/emils-hyss-var-egentligen-fantastiska-hjaltedad

• ”Skogen ska kunna upplevas även av framtida generationer”
14 juli 20121, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-07-14/skogen-ska-kunna-upplevas-aven-av-framtida-generationer

• ”Rika länder stänger sina gränser för klimatflyktingarna”
4 juli 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-07-04/klimatflyktingarna-finns-har-och-nu

• ”Ung kärlek bör inte kopplas ihop med skam”
1 juli 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-07-01/ung-karlek-bor-inte-kopplas-ihop-med-skam

• ”Khorshid visar den illaluktande gyttjan iranier rör sig i”
15 juni 2021, SvD kultur
https://www.svd.se/visar-den-illaluktande-gyttjan-iranier-ror-sig-i

• ”Jean-Claude Mourlevat skriver plågsamt och realistiskt om djurindustrin”
9 juni 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-06-09/jean-claude-mourlevat-skriver-plagsamt-och-realistiskt-om-djurindustrin

• ”Om Astrid Lindgrens sommarparadis ska leva vidare måste det förnyas”
26 maj 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-05-26/om-astrid-lindgrens-sommarparadis-ska-leva-vidare-maste-det-fornyas

• Replik till Rickie Neuman och Magnus Norell: ”Hur ska Hamas ’tas bort’ från Gaza?”
28 maj 2021, SvD kultur
https://www.svd.se/hur-ska-hamas-tas-bort-fran-gaza

• ”Världen måste se konflikten för vad den är”
18 maj 2021, SvD kultur
https://www.svd.se/varlden-maste-se-konflikten-for-vad-den-ar

• ”För Anja Gatus kattspioner är Rosengård idyll”
12 maj 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-05-12/anja-gatus-kattspioner-loser-mysterier-i-malmo

• ”Ingen har fångat denna ängslans tid bättre än Matilda Ruta”
28 april 2021, HD-Sydsvenskan kultur.
https://www.sydsvenskan.se/2021-04-28/ingen-har-fangat-denna-angslans-tid-battre-an-matilda-ruta

• ”’Hemma i mitt hus’ visar på en gemenskap bortom isoleringen
7 april 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-04-07/hemma-i-mitt-hus-visar-pa-en-gemenskap-bortom-isoleringen

• ”’Oavsett hur man vänder och vrider på historien är den hemsk’”
24 mars 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-03-24/oavsett-hur-man-vander-och-vrider-pa-historien-ar-den-hemsk

• ”Varför ska vi låta världens näst rikaste man döva vår klimatångest”
14 mars 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-03-14/bill-gates-klimatdebattoren-som-alskar-att-flyga-privatjet

• ”Flykt undan torka sker inte bara i sagornas värld”
10 mars 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-03-10/flykt-undan-torka-sker-inte-bara-i-sagornas-varld

• ”Moa Backe Åstots roman om en samisk pojkes komma ut-process är imponerande”
24 februari 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-02-24/moa-backe-astots-roman-om-en-samisk-pojkes-komma-ut-process

• ”Anna Höglunds tolkning av Beckett är fantastisk och bitterljuv”
10 februari 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-02-10/anna-hoglunds-tolkning-av-beckett-ar-fantastisk-och

• ”Norska bilderboken ”Korvtjuven” är en skrattfest för alla åldrar”
3 februari 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-02-03/norska-bilderboken-korvtjuven-ar-en-skrattfest-for-alla

• ”Dr. Seuss är en doldis i Sverige – men hans bilderböcker är ständigt aktuella”
31 januari, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-01-27/dr-seuss-ar-en-doldis-i-sverige-men-hans-bilderbocker-ar

• ”HHaha – 2021 sägs vara tågets år”
29 januari 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-01-29/hhaha-2021-sags-vara-tagets-ar

• ”I koncentrationslägren skickades barnen direkt till gaskamrarna”
27 januari 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-01-27/i-koncentrationslagren-skickades-barnen-direkt-till

• ”Demokratin som trampades ner”
24 januari 2021, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2021-01-24/demokratin-som-trampades-ner

• ”Vad gör de vuxna när barnen sover?”
30 december 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-12-30/vad-gor-de-vuxna-nar-barnen-sover

• ”Böckerna som är ett vaccin mot misogyni”
23 december 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-12-23/bockerna-som-ar-ett-vaccin-mot-misogyni

• ”Förlusten av snö är svår för barn att acceptera”
9 december 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-12-09/forlusten-av-sno-ar-svar-for-barn-att-acceptera

• ”Årets bästa barn- och ungdomsböcker”
2 december 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-12-06/arets-basta-barn-och-ungdomsbocker

• ”Barn har också rätt till kvalitet”
30 november 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-11-30/margaux-dietz-barnbok-ar-undermalig-aven-bortsett-fran

• ”Vaccinen kommer inte räcka till alla”
26 november 2020, Expressen kultur
https://www.expressen.se/kultur/ide/vaccinen-kommer-inte-racka-till-alla/

• ”Margaux Dietz borde hålla sig till Instagram”
22 november 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-11-22/margaux-dietz-borde-halla-sig-till-instagram

• ”Lysande när Kristoffer Leandoer strövar runt i migrationens litteratur”
17 november 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-11-17/lysande-nar-kristoffer-leandoer-strovar-runt-i-migrationens

• ”Baluchistan sätts på kartan i angelägen ungdomsroman”
15 november 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-11-15/baluchistan-satts-pa-kartan-i-angelagen-ungdomsroman

• ”Vad är viktigast, fjäll eller metaller?”
11 november 2020, Expressen kultur
https://www.expressen.se/kultur/bocker/vad-ar-viktigast-fjall-eller-metaller/

• Migrationsminister Morgan Johanssons svar samt min slutreplik
5 november 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-11-05/pandemin-drabbar-oss-alla

• ”Funnys äventyr kan vara landets bästa kulturhus för barn”
1 november 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-11-01/funnys-aventyr-kan-vara-landets-basta-kulturhus-for-barn

• ”När ska min pappa få träffa mina barn, Morgan Johansson?”
29 oktober 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-10-29/nar-ska-min-pappa-fa-traffa-mina-barn-morgan-johansson

• ”Äntligen får vargen sin upprättelse”
18 oktober 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-10-18/antligen-far-vargen-sin-upprattelse

• ”Jacqueline Woodson levandegör hur massakern i Tulsa sätter spår i generationer”
15 oktober 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-10-15/jacqueline-woodson-levandegor-hur-massakern-i-tulsa-satter

• ”Drabbande debut om om de somaliska kvinnorna som bär krigets bördor”
5 oktober 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-10-06/suad-ali-fangar-det-somaliska-systerskapet-fortraffligt

• ”Det enda värdiga är att öppna gränsen”
30 september 2020, Expressen kultur
https://www.expressen.se/kultur/ide/det-enda-vardiga-ar-att-oppna-gransen/

• ”Emma Adbåges nya bok visar hur de rikaste förstör planeten”
27 september 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-09-27/emma-adbages-nya-bok-visar-hur-de-rikaste-forstor-planeten

• ”Himlens blå färg försvinner om regeringar finansierar företag som SAS”
26 september 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-09-26/himlens-bla-farg-forsvinner-om-regeringar-finansierar

”Idag är det djuren som dör ut – i morgon är det vi”
19 september 2010, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-09-19/idag-ar-det-djuren-som-dor-ut-i-morgon-ar-det-vi

• ”Hur ska man orka se allt elände som de vuxna skapat?”
13 september 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-09-13/det-ar-latt-att-blunda-for-var-tids-stora-problem

• ”Pratet om ‘klaner’ är avhumaniserande”
10 september 2020, Expressen kultur
https://www.expressen.se/kultur/ide/pratet-om-klaner-ar-avhumaniserande/

• ”Rafflande bladvändare för yngre om människans historia”
30 augusti 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-08-30/rafflande-bladvandare-for-yngre-om-homo-sapiens-historia

• ”Skolstartsångesten handlar mer om relationer än mattetal”
16 augusti 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-08-16/skolstartsangesten-handlar-mer-om-relationer-an-mattetal

• ”Låt barnen upptäcka djuren ute i det vilda, i stället för via en skärm”
1 augusti 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-08-01/lat-barnen-upptacka-djuren-ute-i-det-vilda-i-stallet-for-via

• ”Tvåspråkighet ger mål i mun”
19 juli 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-07-19/tvasprakighet-ger-mal-i-mun

• ”Hög igenkänningsfaktor i högstadiets korridorer”
5 juli 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-07-05/hog-igenkanningsfaktor-i-hogstadiets-korridorer

• ”Äntligen något för barnen att lyssna på!”
21 juni 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-06-21/antligen-nagot-for-barnen-att-lyssna-pa

• ”Hedervärd resa genom USA”
20 juni 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-06-20/hedervard-resa-genom-usa

• ”Camryn Garrett skriver fram mikroprocesserna i den amerikanska rasismen”
7 juni 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-06-07/camryn-garrett-skriver-fram-mikroprocesserna-i-den

• ”Skilsmässan kan vara befriande för de vuxna – men vad händer med barnen?”
24 maj 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-05-24/skilsmassan-kan-vara-befriande-for-de-vuxna-men-vad-hander

• ”Tänk att en barnbok kan säga mer än en marxistisk filosof”
10 maj 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-05-10/tank-att-en-barnbok-kan-saga-mer-an-en-marxistisk-filosof

• ”Kris rimmar på fis”
26 april 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-04-26/kris-rimmar-pa-fis

• ”Vad ska barnen göra när vi alla stannar hemma i grottan?”
12 april 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-04-12/vad-ska-barnen-gora-nar-vi-alla-stannar-hemma-i-grottan

• ”När syns Gretaeffekten på barnboksutgivningen i Sverige?”
29 mars 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-03-29/nar-syns-gretaeffekten-pa-barnboksutgivningen-i-sverige

• ”Anne Franks dagbok är mer aktuell än någonsin”
15 mars 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-03-15/shora-esmailian-anne-franks-dagbok-ar-mer-aktuell-an

• ”Coronakrisen får politikerna att ta beslut som varit omöjliga när det gäller klimatet”
13 mars 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-03-13/coronakrisen-far-politikerna-att-ta-beslut-som-varit

• ”Djur är som folk! Men är det bra för barn?”
1 mars 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-03-01/shora-esmailian-shaun-tan-skriver-radikala-lovsanger-till

• ”Nu är det rebelltjejernas tid – men vi måste inte välja mellan feminism och fantasi”
16 februari 2020, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2020-02-16/nu-ar-det-rebelltjejernas-tid-men-vi-maste-inte-valja-mellan

• ”Ni är inte önskade här”
2 december 2019, Ottar
https://www.ottar.se/artiklar/ni-r-inte-nskade-h-r

• ”En bok i gult – som man vill läsa om och om igen”
20 oktober 2019, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2019-10-20/en-bok-i-gult-som-man-vill-lasa-om-och-om-igen

”Den levande revolutionen”
10 feb 2019, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2019-02-10/den-levande-revolutionen

”Greta Thunberg har rätt att göra uppror”
8 jan 2019, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2019-01-08/greta-thunberg-har-ratt-att-gora-uppror

”En markering mot Elsa Beskow”,
19 dec 2018, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2018-12-19/en-markering-mot-elsa-beskow

”Klimatförnekarnas tid är nu”
18 dec 2018, HD-Sydsvenskan kultur
http://www.sydsvenskan.se/2018-12-18/klimatfornekarnas-tid-ar-nu

”En halv grad skiljer liv från död”
14 oktober 2018, HD-Sydsvenskan kultur
http://www.sydsvenskan.se/2018-10-14/en-halv-grad-skiljer-liv-fran-dod

”Nawal El Saadawi – en av egyptiska revolutionens tragedier”
28 sep 2018, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2018-09-28/nawal-el-saadawi-har-blivit-en-av-den-egyptiska-revolutionens-tragedier

• ”Besattheten av gränser leder till våld mot bruna och svarta människor”
20 juni 2018, HD-Sydsvenskan kultur
http://www.sydsvenskan.se/2018-06-20/besattheten-av-granser-leder-till-vald-mot-bruna-och-svarta-manniskor

• ”Klimathelvetet ger hopp om framtiden”
1 juni 2018, HD-Sydsvenskan kultur
http://www.sydsvenskan.se/2018-06-01/klimathelvetet-ger-hopp-om-framtiden

Lägg skulden för blodbadet i Gaza där den ska vara”
16 maj 2018, HD-Sydsvenskan kultur
http://www.sydsvenskan.se/2018-05-16/shora-esmailian-lagg-skulden-for-blodbadet-i-gaza-dar-den-ska-vara

• ”Absolut inget att känna beröringsskräck för”
8 maj 2018, HD-Sydsvenskan kultur
http://www.sydsvenskan.se/2018-05-08/absolut-inget-att-kanna-beroringsskrack-for

”Det är ingen rättighet att flyga”
12 februari 2018, HD-Sydsvenskan kultur
http://www.sydsvenskan.se/2018-02-12/det-ar-ingen-rattighet-att-flyga

• ”Protesterna i Iran har tvingats in i ny dvala”
31 januari 2018, HD-Sydsvenskan kultur
http://www.sydsvenskan.se/2018-01-31/protesterna-i-iran-har-tvingats-in-i-ny-dvala

• ”Spännvidden för stor för revolution i Iran”
2 januari 2018, HD-Sydsvenskan kultur
http://www.sydsvenskan.se/2018-01-02/spannvidden-for-stor-for-revolution-i-iran

• ”Den massiva demonstrationen mot nazisterna var starten på förändring”
3 oktober 2017, HD-Sydsvenskan kultur
https://www.sydsvenskan.se/2017-10-03/den-massiva-demonstrationen-mot-nazisterna-var-starten-pa-forandring

Annons
Posted in: Artiklar