Fler visstidsjobb med borgerlig Las-reform

Posted on 5 januari, 2007

0


ARBETAREN | Det ska bli lättare att visstidsanställa och ta längre tid att få förtursrätt till fasta tjänster. Det är två av ändringarna som den nya regeringen vill göra i Las – lagen om anställningsskydd. De förändringar av Las som den förra regeringen beslutade om i våras rivs upp innan de trätt i kraft.

Den 1 juli i år skulle den förra regeringens Las-reform träda i kraft, bland annat med snabbare förtursrätt för visstidsanställda. Men innan dess hoppas den borgerliga regeringen på att i stället driva igenom sin egna Las-reform, där bland annat tiden för förtursrätt förblir tolv månader som i dag. I stället kommer det bli möjligt för förtetag att anställa på visstid, så kallade fri visstidsanställning, i upp till två år jämfört med dagens 14 månader. Men vikariernas rätt till fast tjänst stärks samtidigt – efter två år hos en och samma arbetsgivare omvandlas en visstidsanställning till en fast tjänst, ett år snabbare än i dag. Arbetsgivaren blir också skyldig att informera föräldralediga om nya tjänster som dyker upp medan föräldern är hemma med barn.

Ombudsmannen Jannika Fahlander på LO-förbundet Handels menar ändå att förändringarna kommer att slå hårt mot kvinnor och ungdomar som i större utsträckning än andra är visstidsanställda. Dessa grupper kommer att få svårare att få förankring på arbetsmarknaden, tror Jannika Fahlander. – Det märkliga är att en arbetsgivare inte kan planera sin verksamhet. Man har behov av en människa i två år, men man kan fortfarande inte anställa henne eller honom på en fast tjänst. Nu vill den nya regeringen förlänga den fria visstidsanställningen samtidigt som de vill fördröja förtursrätten. Man försämrar båda delarna.

Jannika Fahlander menar att en fast anställning inte bara innebär en personlig trygghet utan är också inkörsporten till andra delar i samhället: – Det finns ingen vilja från regeringens sida att faktiskt se till att folk får tillsvidaranställningar som bland annat är förutsättningar för att få ett hyreskontrakt. Det är så mycket som hänger ihop med att ha en fast anställning. Hur ska ungdomar kunna få hyreskontrakt utan fast jobb?
Shora Esmailian shora.esmailian@arbetaren.se

FAKTA / Nya Las-regler
• Förtursrätten till fasta tjänster, så kallad ”inlasning”, förblir tolv månader under de senaste tre åren hos en och samma arbetsgivare. Beslutet som den socialdemokratiska regeringen tog i våras med rätt till företräde vid sex månader rivs upp.
• Den fria visstidsanställningen höjs från 14 månader till två år.
• Säsongsarbete, som skulle ha tagits bort den första juli, tillåts återigen.
• En vikarie ska efter två år (under en femårsperiod) kunna bli fast anställd, i stället för dagens tre år. • Arbetsgivaren blir skyldig att informera föräldralediga om lediga prov- och visstidsanställningar dyker upp under ledigheten.

Shora Esmailian

Publicerad i Arbetaren nr 1–2/2007