← Foton från Egypten

IMG_2448

Posted on 30 oktober, 2012 2592 × 1944

0


Nildeltat sjunker samtidigt som havet stiger. För att undvika saltvattenintrång i marken höjer bönderna marken genom att lägga på extra lager sand. De som har pengar kan rädda sina marken undan havsnivåhöjningen ett tag till. Norra Nildeltat, Egypten.