← Foton från Egypten

IMG_3262

Posted on 30 oktober, 2012 2592 × 1944

0


Det byggs en del vågbrytare och havsmurar vid Medelhavets kust i Egypten, men inte där de behövs som mest. De byggs inte vid städer och byar där bönder och fiskare livnär sig på marken respektive havet, utan vid turistanläggningar… Norra Nildeltat, Egypten.