Vilka ska få plugga?

Posted on 15 december, 2007

0


GAUDEAMUS | Neo, det är tidskriften som drar den sittande regeringen i högerarmen. I senaste numret (nr 5) är temat ”Detta måste göras nu – ett år efter valet”. Först ut bland de tre måstena är att tillåta studentavgifter för högre utbildning i Sverige.

Det skulle möjliggöra ”för alla att investera i högre utbildning och ställa krav på dess kvalité.” Liksom en osignerad ledare mitt inne i tidningen menar Neo att en av den borgerliga regeringens viktigaste uppgifter är att sätta pris på studierna – för om man kan betala för en kurs utomlands, varför ska man inte kunna göra det i Sverige?

Frågan är bara vilka ”alla” och vilka ”man” Neo skriver om. Samma fråga dyker upp efter läsning av nationalekonomen och föreläsaren Andreas Berghs reportage, där han beklagar sig över att landets universitet ”förvandlats till en fabrik” då genomströmningen ökat. Han är nostalgisk över att det endast fanns två universitet i Sverige på 1950-talet; det i Lund och det i Uppsala. I likhet med tidskriften i övrigt är han orolig över kvaliteten på högre utbildningar och argumenterar för att studenter inte ska få högskolepoäng för att repetera gymnasiematematik.

I detta triviala påstående har han rätt, men frågan är om studenter skulle bli bättre på matte om de betalade för att plugga på universitet och högskola. Ska inte regeringen satsa på grund- och gymnasieskolorna, som ska förbereda eleverna för högre utbildning, i stället för att, som Neo argumenterar, stänga möjligheten för den stora majoritet unga i Sverige i dag som inte kommer från akademiker- och elithem?

Redan i dag är arbetarklassungdomar långt ifrån proportionellt representerade på landets universitet och högskolor. Avgifter kommer inte att sporra studenter att plugga hårdare. De kommer att hindra familjer som inte har kapital att skicka sina barn till universitet och högskola. Men förvisso: det lär bidra till den låglönemarknad som den sittande regeringen jobbat hårt på att skapa under det senaste året.

Shora Esmailian

Publicerad i Gaudeamus nr 8/2007