Segern omöjlig utan klimatkamp

Posted on 7 mars, 2014

0


IMG_0641DAGENS NYHETER KULTUR | En splittrad rörelse som spårat ur – eller en livsviktig kraft med mångfalden som styrka? DN bad sex skribenter sätta ner foten i feminismens viktigaste sakfrågor.

I sista stund hann hon fly. Hon hann vända sig om, se vattnet forsa fram, över huset, skolan och ja, över hela byn.

När den 30-åriga sömmerskan Aisha återvände till sin by vid namn Kaware i Swatdalen, Pakistan, fanns inget kvar. Inte ett spår av huset, hennes få ägodelar eller sytillbehör. Inte ens marken som huset stod på. Vattenmassorna hade slukat allt i sin väg.

Aisha hade blivit mer än hemlös, led av ångest och depression och hade ingenstans att ta vägen när jag träffade henne ett drygt halvår efter översvämningen 2010, den värsta landet någonsin genomlevt. Utan varken försörjning, hem eller möjlighet att bygga upp livet igen var hon desperat. Och hon var inte ensam. En femtedel av landet låg under vatten den sommaren. Tjugo miljoner fick fly. Översvämningen i Pakistan var bara en av de klimatrelaterade katastrofer som har blivit lika normala som svenskt sommarregn på senare år.

Forskningen talar ett entydigt språk: om den pågående utsläppsexplosionen fortsätter kommer Aishas öde att delas av miljoner och åter miljoner. Det är människor som är mer sårbara än du och jag som kommer drabbas först och värst – i första hand kvinnor i världsekonomins periferier. Det är de som känner klimatets skiftningar inpå bara huden, till följd av sitt direkta beroende av det jorden eller havet ger. Det är de, kvinnorna som saknar buffertar, vars liv ödeläggs när klimatkatastroferna kommer allt oftare och med större kraft. Det är de kvinnor som tvingas på flykt som får ännu skörare liv.

Klimatfrågan är större än siffror och statistik. Det är en fråga om klass och kön och, framför allt, en ödesfråga för världens kvinnor. Varje annan jämlikhetsfråga faller ytterst tillbaka på den. Det är en självklarhet, men numera en osäkerhetsfaktor: ingen seger för den feministiska kampen är möjlig utan en biosfär.

Shora Esmailian
(f. 1981) är journalist och författare

Publicerad på Dagens Nyheter den 7 mars 2014.