Storm skrämmer försäkringsjätte

Posted on 25 juni, 2010

0


EFFEKT | Världens återförsäkringsbolag, med redan tyngda plånböcker efter jordbävningen i Chile och oljeläckan i Mexikanska golfen, oroar sig för de kostnader årets orkansäsong i Nordamerika kan medföra.

– Det räcker med en allvarlig katastrof för att utplåna hela den garanterade profiten från förra året, sade återförsäkringsbolaget Lloyd’s of Londons VD Richard Ward inför sina kollegor i slutet på maj. Profiten Ward syftar på är den rekordvinst bolaget gjorde på nära 6 miljarder dollar.

Lloyd’s of London är ett av världens största återförsäkringsbolag, det vill säga bolag som försäkrar försäkringsbolag. För 322 år sedan startade företaget på ett kafé i London där rika affärsmän sålde sjöfartsförsäkringar. Det bedriver i dag världsledande klimatforskning, motiverad av nödvändigheten att beräkna riskerna av kommande katastrofer.
Inför årets orkansäsong över Nordamerika, som startade den 1 juni, publicerade Lloyd’s en rapport på sin hemsida som varnar för att denna säsong kommer att vara mycket aktiv – till och med aktivare än 2005, då orkanen Katrina bland annat ödelade New Orleans och kostade försäkringsbolag och återförsäkringsbolag över 60 miljarder dollar, enligt bolaget. Andra källor menar att kostnaderna uppgick till mellan 100 och 250 miljarder dollar.

Enligt brittiska The Guardian kostade förstörelsen av orkanerna Ike och Gustav under 2008 års orkansäsong sammanlagt 24 miljarder dollar för försäkringsbranschen, som då upplevde ett av sina värsta år med 137 naturkatastrofer.

Redan år 2007 varnade Lord Levene, ordförande för Lloyd’s of London, för de kommande årens klimatkatastrofer och frågade sig i ett tal i Washington om USA ”är en nation i förnekande”. Vidare sade Levene att antalet klimatrelaterade katastrofer fördubblats mellan 1960- och 1990- talen, att försäkringsbolagens förluster under samma period sjudubblades och att världen bevittnat de tio varmaste dokumenterade åren sedan 1995. I slutet av sitt anförande varnade han inför framtida scenarier:
– Vi kan inte ta risken att förneka katastroftendenser. Vi kan inom kort vänta oss megakatastrofer i USA med försäkringsförluster på 100 miljarder dollar.

Under ett liknande tal förra året i Dublin redovisade Lord Levene att 2008 var det tredje mest kostsamma året för försäkrare någonsin – bara Lloyd’s of London betalade ut nära 2,5 miljarder dollar för klimatrelaterade katastrofer. Problemen växer av att branschen, under uppblåsningen av de amerikanska fastighetsbubblorna, har försäkrat fastigheter längs USA:s kuster till ett värde av mer än sju biljoner dollar.

Försäkringsbolag och återförsäkringsbolag är inte de enda som får ta hårda smällar vid klimat- och väderrelaterade katastrofer. De totala ekonomiska kostnaderna överstiger vida deras redovisade förluster. FN:s klimatpanel IPCC förutspådde i sin senaste rapport att de totala kostnaderna för klimatförändringar kan komma att motsvara 20 procent av världens BNP. Det kan jämföras med 2009 års ekonomiska kris, när världens BNP krympte med 2,2 procent. Det räckte för att depressionen skulle anses som den värsta sedan andra världskriget.

Shora Esmailian

Publicerad i Effekt nr 3–4/2010

Posted in: Klimat, Utrikes