Brännpunkt tropikerna

Posted on 24 november, 2011

0


EFFEKT | I skrivande stund: översvämningar i Thailand, översvämningar och jordskred i Italien, orkaner på väg in mot Kuba. Att numera titta på nyheterna är som att glo rakt in i en framtid som redan är här.

Men det finns de som inte ser på stormarna, vattenmassorna, torkan och skyfallen genom teverutan. De upplever katastroferna med kropp och själ och de bor i de kaotiska tropikerna, mellan kräftans vändkrets i norr och stenbokens i söder. Den amerikanske stjärnreportern Christian Parenti åkte runt i världens tropiker för att undersöka hur de drabbas, och varför vissa drabbas mer än andra.

Den starka skildringen av den döde boskapsskötaren Ekaru Loruman som inleder Tropic of Chaos är omöjlig att glömma. I nordvästra Kenya, bland Turkanas herdar, står plötsligt Parenti över Lorumans döda kropp, som inte kommer att begravas. Enligt sed låter man den som dödats i strid ligga kvar på den torra savannen. Loruman dödades nämligen av en medlem av en annan stam som konkurrerar om samma resurser. När torkan kommer allt oftare och boskap trängs ihop vid de få vattendrag som återstår rycker konflikterna allt närmare. Men, undrar Parenti, vem dödade egentligen Ekaru Loruman? Det dödliga skottet kom förvisso från grannens, men det verkande giftet var klimatförändringarna, något som Parenti på ett pedagogiskt sätt kommer att visa innan boken är färdigläst.

i Dessa dagar, då Somalia alltjämt utmålas som en misslyckad stat som av egen oförmåga inte kan ta hand om sina svältande invånare, är Tropic of Chaos en oas för förståelse av världen så som den ser ut i dag. Att Somalia, Pakistan, Afghanistan, Kirgizistan, Kenya och Uganda är misslyckade stater är inget Parenti förnekar. I stället visar han hur de flesta länder i periferin är just misslyckade stater på grund av flera faktorer vi gärna glömmer: de flesta har först varit kolonier, sedan brickor i spelet mellan stormakterna i det kalla kriget, och allt sedan 1980-talet föremål för strukturanpassningsprogram och andra påtryckningar från Världsbanken och IMF.

Alla dessa faktorer bidrar till vad Parenti kallar en ”katastrofal konvergens”, som gör det så svårt för vissa att hantera det största hotet mänskligheten står inför: klimatförändringar. Därför kan ett land som Somalia, söndertrasat av decennier av krig och utelämnat till nederbörd som vattenkälla, knäckas så lätt av ännu mer torka.

Att klimatförändringar drabbar världens fattigaste först och värst är ingen nyhet. Men det Parenti lyckas visa genom med hjälp av begreppet katastrofal konvergens är att klimatförändringarnas effekter aldrig slår till i en bubbla av naturkatastrofer: de är snarare droppen som får bägaren att rinna över för människor som lever utan några som helst marginaler, människor som är beroende av natur och väder så som de har känt dem i generationer.

Ett resultat är att vissa har lämnat sina hem för gott: världen har fått sina första klimatmigranter, varav Parenti har träffat några. Så småningom, om business-as-usual får fortsätta, kommer miljontals människor att vara på flykt i framtiden, utan några hem att återvända till. Ett faktum som den amerikanska militären har insett och förbereder sig för genom att täppa till hålen i gränsstängslet mot Latinamerika, inför kommande strömmar av klimatflyktingar.

Tropic of Chaos är en fantastisk reportagebok, fullspäckad med rappt presenterad fakta. Parentis ord flyter genom de nästan 300 sidorna som vatten, trots att det ibland känns som att han hade kunnat spara vissa delar av materialet till en annan bok. Tyvärr snuddar han bara vid rasismen i Europa och USA, som på sina håll även riktas specifikt mot klimatmigranter – något jag gärna hade läst mer om. Ändå är Christian Parentis bok ett måste för alla som på ett djupare plan vill förstå varför extrema väderhändelser drabbas vissa hårdare än andra. Enligt förutsägelserna i en ny rapport från riskanalysföretaget Maplecroft kommer de under 2012 att slå hårdast mot Haiti, Bangladesh och Zimbabwe, medan Grekland hamnar på 103 plats av 193, Storbritannien på 178 plats och Island allra sist. Det är i de fattiga tropikerna uppvärmningen brinner som värst.

Tropic of Chaos – Climate Change and the New Geography of Violence
Christian Parenti
Nation Books, 2011

Shora Esmailian

Publicerad i Klimatmagasinet Effekt nr 4/2011