Verklighetsinjektion om Israel och Palestina

Posted on 28 oktober, 2012

0


RE:PUBLIC | Israel: en liten nation omringad av aggressiva stater med vapenmakt och aktivister som med båtar hotar statens existens. Så lyder den gängse diskursen om den judiska staten i västvärlden, och inte minst i Sverige.

Då är den brittiska serien ”The Promise” en verklighetsinjektion som inte bara behandlar dagens ockupation, utan går tillbaka till åren runt 1948, då statens Israel bildades och konfliktens grundlinjer drogs upp. I likhet med inledningen till Ken Loachs ”Land och Frihet” hittar Erin sin morfar Lens dagbok från tiden han tjänstgjorde som soldat åt under det brittiska mandatet i Palestina, åker i realtid till Israel och de ockuperade områdena och bevittnar med egna ögon vad som händer på marken. Hennes upplevelser varvas med morfaderns. Dagens hussprängningar och murbyggen växlas genialiskt med det sena 40-talets etniska rensning, där Len till slut får nog av sin egen armés passivitet inför massakrerna. Nog får också – 60 år senare men i en snarlik värld – Erin.

Sällan har västerländsk populärkultur så på pricken fångat verkligheten: stormakternas medbrottslighet, den absoluta majoriteten av israelernas lojalitet till det sionistiska projektet, palestiniernas utsatthet då som nu. Att, som många förstås gjort, anklaga serien för antisemitism är löjeväckande – det är bara en resa bort, precis som för Erin, från att upptäcka att inget är förvrängt i Peter Kosminskys rörande berättelse.

Shora Esmailian

Publicerade i Re:public # 25, 2012.