Klimatflyktingarnas tid

Posted on 13 juni, 2013

0


IMG_1209TIDEN | 32,8 miljoner människor tvingades fly från sina hem 2012, 98 procent av dessa på grund av klimat- eller väderrelaterade händelser, och problemen kommer bara öka. Men trots att väst är skyldiga till en majoritet av utsläppen erkänns dessa människor inte som flyktingar. Klimatflyktingarna är vår tids stora flyktingvåg skriver journalisten Shora Esmailian.

”Det kommer att bli ett permanent inslag i livet på jorden.” Så sammanfattar den brittiska klimatexperten Nicolas Stern den senaste rapporten från Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC, grundat av välrenommerade Norska flyktinghjälpen. Rapporten slår fast att 98 procent av de 32,8 miljoner människor som under 2012 fördrevs från sina hem flydde på grund av klimat- och väderrelaterade händelser. En absolut majoritet på den asiatiska och den afrikanska kontinenten.

Klimatförändringarna håller på att skena i väg sedan vi numera har 400 miljondelar koldioxid i atmosfären. Så höga nivåer av denna sammansättning av kol- och syreatomer har aldrig tidigare svävat runt omkring oss människor. För tre till fem miljoner år sedan, när halten av koldioxid senast var så hög, existerade inte mänskligheten på denna planet.

Vi genomlever en utsläppsexplosion. På 1990-talet låg den genomsnittliga utsläppstillväxten på en procent om året; sedan millennieskiftet ligger den på drygt tre. De senaste tio varmaste åren som har uppmätts ligger alla efter 1998 – och det blir bara värre. 2011 års första sex månader genererade fler naturkatastrofer och extrema väderhändelser än de flesta hela år före 2006. Året innan, 2010, beräknades ha varit det mest extrema globala väderåret sedan 1816 – det varmaste, blötaste, men samtidigt torraste och på vissa platser kallaste året sedan mätningar påbörjades. Sammanlagt upplevde 19 länder sina varmaste år någonsin. Listan på rekord kan göras ännu längre – men forskare menar att rekordvädren under 2010 och 2011 kan komma att bli ”normala”.

Forskarnas profetior införlivades även för det år som vi lämnat bakom oss. 2012, då över 30 miljoner flydde på grund av klimatförändringarnas effekter såsom kraftiga översvämningar och torkperioder, var ännu ett extremt år. Förutom Kinas hårdaste vinter på 30 år och den hittills snabbaste smältningen av Arktis drabbades också USA av stormen Sandy och massiva skogsbränder som tvingade mer än 775 000 amerikaner från sina hem.

Vår tids nya flyktingar – klimatflyktingar – är överrepresenterade i de senaste årens statistik, likt den som släpptes av IDMC i maj i år. Dessa 30 miljoner som tvingats på flykt – vare sig de flytt katastrofer i den rika delen av världen eller i den fattiga, oavsett om de har korsat en nationsgräns eller ej – är de facto klimatflyktingar.

Varken FN eller enskilda nationers juridiska ramverk erkänner dessa människor som flyktingar. Men definitionen av en klimatflykting är inte särskilt komplicerad: hon är, enligt migrationsforskarna Frank Biermann och Ingrid Boas, en person som ”måste lämna sina hemtrakter, omgående eller inom en snar framtid, på grund av plötslig eller gradvis förändring i den naturliga miljön relaterad till åtminstone en av tre effekter av klimatförändringar: havsnivåhöjning, extrem väderhändelse eller torka och vattenbrist”.

Ett erkännande av klimatflyktingen som flykting från rika nationer och FN kommer med all sannolikhet inte att förändra den fossila ekonomins utsläppsorgie, men det är ett första steg mot att erkänna den historiska, ekonomiska och moraliska skuld den rika delen av världen har till dessa miljoner klimatflyktingar. Men det finns andra, förebyggande lösningar. En intensiv utsläppsminskning de kommande åren skulle förhindra att flykt på grund av den globala uppvärmningen blir ett permanent inslag i miljoner människors liv.

Shora Esmailian
är journalist och författare till Ur askan – Om människor på flykt i en varmare värld (Natur & Kultur 2012), den första boken på svenska om klimatflyktingar.

Publicerad i Tiden nr 2-3/2013.

Posted in: Analys, Klimat, Migration