Divaner åt alla

Posted on 27 januari, 2014

0


Skärmavbild 2014-02-09 kl. 22.13.15SYDSVENSKAN KULTUR | Är det lika centralt för marxister att läsa Freud som det är att läsa Marx? Hur viktig är psykoanalysen för förståelsen av samhället?

Mycket, svarar Lene Auestad, Iréne Matthis och Diana Mulinari, som diskuterar frågan i ett rundabordssamtal i senaste numret av Fronesis med tema ”Psyket”. ”Samhällsvetenskapen saknar ett bra sätt att förstå det mänskliga psyket”, menar Mulinari, och pekar på behovet av att klarlägga våra förnekelsemekanismer. Och kanske är psykoanalysen, trots sin stämpel som patriarkal och bakåtsträvande, viktigare än någonsin för att komma åt den massförnekelse som pågår i den rika delen av världen: vi fortsätter att släppa ut växthusgaser, trots att vi är medvetna om att vi skapar ett inferno för kommande generationer. Hur kan den vetskapen pressas till ett hörn av medvetandet där den inte påverkar våra handlingar?

Sociologiprofessorn Eva Illouz framhåller att psykoanalysen handlar om möjligheten att leva ett sunt liv trots inre konflikter. Men kanske kan den också hjälpa oss att ta tag i sociala problem. Vårt samhälle är påfallande effektivt i att tränga bort sina motsättningar till det undermedvetna, där de fritt får pyra, för att sedan komma upp till ytan i plötsliga utbrott. Samhället själv skulle behöva läggas på divanen.

Shora Esmailian

Publicerad i Sydsvenskan 27 januari 2014.

Posted in: Kultur, Recension