”Kommer denna våg att rädda världen?”

Posted on 22 mars, 2015

0


Skärmavbild 2015-04-15 kl. 14.52.00KVÄLLSPOSTEN KULTUR | Vilken dagstidning i Sverige blir först med att kräva att fossila bränslen lämnas kvar i marken, frågar sig Shora Esmailian.

Keep it in the ground. Behåll det i marken. Så enkel lyder uppmaningen från hundratusentals klimataktivister runtom i världen. Låt de fossila bränslena – kol, olja och gas – ligga kvar i marken. När vi tar upp dem bränner vi dem. När vi bränner dem bildas växthusgaser. När växthusgaser samlas i atmosfären blir planeten varmare. När planeten blir varmare inträffar fler extrema väderhändelser, torka och vattenbrist, höjd havsnivå, årstider som flyter ihop, skördar som blir sämre och så vidare och så vidare.

Under två år har rörelsen som kräver divestering från fossilindustrin vuxit sig stark. Engagerade medborgare sätter press på kommuner och städer att sluta spendera gemensamma medel i fossilindustrin. Studenter och lärare begär från diverse universitetsledningar att de ska dra ut sina pengar från företag som satsar på olja, kol och gas.

Senast i raden att ansluta sig till denna världsomfattande kampanj är brittiska dagstidningen The Guardian som tidigare i veckan med just orden ”keep it in the ground” bad två av världens största välgörenhetsorganisationer – Bill and Melinda Gates foundation och Wellcome trust – att under fem års tid helt och hållet avveckla sina investeringar i fossilkapitalet. ”Klimatförändringar är ett hot mot oss alla och det är moraliskt och ekonomiskt olämpligt att investera i företag som ägnar sig åt att finna och bränna mer olja, gas och kol”, skriver The Guardian på sin kampanjsida.

Här i Skåne samlar aktivister namnunderskrifter för att den 27 maj överlämna listan till Malmös kommunstyrelse med kravet att staden slutar placera i fossilindustrin och på Lunds universitet fortsätter studenternas enträgna arbete att få universitetsledningen att inse att pengar däri är fel placerade.

Kommer denna våg av divesteringar rädda världen? Kanske inte. Men för den som har svårt att föreställa sig hur en omställning och omdaning av vårt ekonomiska system skulle se ut för att vi inte ska få skenande klimatförändring är Fossil Free-kampanjen ett pedagogiskt experiment. Den är dessutom lokal och berör mig och dig som invånare eller student.

Om den amerikanska välgörenhetsorganisationen Rockerfeller foundation, Stanford-universitetet, San Francisco, Örebro kommun, Chalmers och Svenska kyrkan kan divestera kan många fler – inklusive Malmö stad och Lunds universitet – hänga på. Dels för att inte legitimera företag som spenderar miljoner på att prospektera och ta upp mer olja, gas och kol ur marken och dels för att minska dessa företags handlingsutrymme genom att strypa pengaflödet.

Tidningar som The Guardian har inte tillgångar på samma sätt som Lunds universitet, men bildar opinion i samhället. Frågan är nu: vilken dagstidning i Sverige axlar samma ansvar och blir först med att kräva att fossila bränslen lämnas kvar i marken?

Shora Esmailian

Publicerad i Kvällsposten den 22 mars 2015.

Posted in: Klimat, Kultur