”Låt konsten visa vägen för klimatet”

Posted on 10 april, 2016

0


true cost of coalKVÄLLSPOSTEN KULTUR | Oräkneliga är de texter som har skrivits om den globala uppvärmningen. Hur den hänger ihop med utsläppen av växthusgaser och hur de båda eskalerar. Hur isarna smälter, världshaven stiger, öknen breder ut sig; hur arter dör ut, jordbruket hotas, människor tvingas på flykt.

Jag är en av dem som har bidragit med texter. För visst är det ens plikt som journalist att förmedla det som pågår, det som redan drabbar många och snart kommer att drabba alla.

Det är viktigt att till exempel berätta att februari markerade ett extremt hopp i uppvärmningen och att rekordhöga temperaturer berövat Arktis på dess vinter. Men hur upprörd blev du egentligen av den nyheten – och om du blev det, gör du något för att förändra situationen? Antagligen inte, och du är inte ensam. En absolut majoritet av samhällsmedborgarna reagerar inte på larmrapporter om klimatet i särskilt stor utsträckning.

I förra veckans miljöprogram på Sveriges radio, ”Klotet” (30/3), intervjuades den norske psykologen och ekonomen Per Espen Stoknes som funderat mycket på just detta problem. Han menar att vi, rent psykologiskt, har byggt upp försvarsmekanismer för att hålla klimatet borta.
Stoknes slutsats är att ”vi behöver en ny berättelse” som berör oss, genom att fokusera på lösningar – det fungerar uppenbarligen inte att visa en bild på en smältande glaciär med isbjörn på. Det är där konsten behöver kliva in. Konst som berättar, förmedlar och samtidigt berör.

Mellan 2008 och 2010 samarbetade konstnärskollektivet Beehive med de grupper i amerikanska Appalacherna som aktivt arbetade mot kolbrytning i den vackra bergskedjan. Resultatet blev ett stort, svartvitt, muralliknande verk med namnet ”The true cost of coal”, kolets verkliga kostnad. Det är ett fantastiskt, episkt myller som visar hur landskapen en gång var fulla av djurliv, hur de ödeläggs av schaktmaskiner, men också hur det görs motstånd genom att exempelvis sabotera maskinerna. Det går att titta på verket i timmar; hela tiden upptäcker man nya bilder som griper tag och inspirerar.

Med detta verk turnerar konstnärer från Beehivekollektivet Sverige under nästa vecka. På onsdag anordnas en ”interaktiv workshop” på Garaget i Malmö och från fredag till söndag liknande aktiviteter på Stenkrossen i Lund. Beehives turné är en del av uppmarschen inför klimatrörelsens nästa stora hållpunkt: den globala aktionsveckan ”Break free”, mot utvinningen av fossila bränslen, i maj.

”Konst fängslar och kan höja medvetandet. Om det används på ett konstruktivt sätt kan vi få människor att närma sig klimatet i stället för att plantera rädsla och hopplöshet.”, säger lundastudenten Eva Junge som är en av arrangörerna i Skåne.

Även i detta fall säger en bild mer än tusen ord – inte minst om bilden själv består av tusen bilder. Gå och se verket och låt dig manas till handling.

Shora Esmailian

Publicerad i Kvällsposten den 10 april 2016.

Posted in: Analys, Klimat, Kultur