Tack för läsmagin!

Posted on 8 maj, 2016

0


barn läserKVÄLLSPOSTEN KULTUR | På kvällen är min ett och ett halvt-åring som förtrollad. Trots att vi har läst länge kräver hon ”mer bok” om och om igen där hon ligger med huvudet på min axel, tittandes i böckerna.

I början av 2000-talet läste 74 procent av föräldrarna i Sverige för sina barn varje dag. Även om det är en hög siffra så hade tiden halverats från en halvtimme till en kvart jämfört med 1984. Trots att den senaste svenska mätningen, på uppdrag av Läsrörelsen och Junibacken, är från 2012, ger den ändå en fingervisning om vart vi är på väg: Endast 35 procent av de tillfrågade föräldrarna läste varje dag för sina barn.

Vad denna drastiska minskning beror på återstår att utreda, men utarbetade och stressade föräldrar i kombination med allt fler skärmar som bokstavligen skäl tid från andra aktiviteter är väl en kvalificerad gissning.

Därför var det så glädjande att nyligen läsa artikeln ”Bokregn över stans förskolebarn” på Malmö stads hemsida. 2016 är det år då staden – som i tio år i rad haft störst andel fattiga barn i hela landet – äntligen ska satsa på att försöka jämna ut skillnaderna redan i förskolan. Forskningen talar sitt tydliga språk: Barn som får regelbunden högläsning har ett stabilt ordförråd att stå på när de börjar skolan – ett ordförråd som förhoppningsvis har vuxit tills de gått ut gymnasiet, till den grad att de kan bli aktiva samhällsmedborgare med förmåga att uttrycka sin vilja och åsikt. Att förskolan tar ett ansvar för att ge alla barn den förutsättningen från så tidig ålder som möjlig är nog en av de viktigaste åtgärderna ett samhälle som säger sig vilja vara jämlikt kan satsa på. 17 förskolor ingår i satsningen, som går under namnet ”Läsmagi”. Syftet är att utöka bokutbudet och utbilda personal; att barnen blir lästa för varje dag är prioritet.

Läsmagi kommer inte en dag för tidigt till Malmö, också med tanke på att den senaste debatten om regelbunden filmvisning för små barn grundade sig just i en anmälan riktad mot en av stadens förskolor. Det är något som skaver när man ser tio tvååringar helt hypnotiserade stirra in i en skärm eller på en filmduk i stället för att leka, sjunga eller sjunka ner i frökens knä med en bok som stimulerar fantasin.

Senare i år kommer också barnavdelningen på Stadsbiblioteket att öppna efter en tids ombyggnad. Den existerande barnavdelningen är en dröm; inte bara finns det massor av böcker som barnen själva kan plocka, utan också kuddar som kan byggas till en hinderbana eller en mysig koja. Vid borden kan barnen rita och bland barnböckerna på andra språk än svenska kan de spela dockteater. Men att döma av bibliotekariernas förväntansfulla blickar lär den nya barnavdelningen slå den nuvarande med hästlängder: Här ska Malmös barn få leva ut all sin fantasi i en värld av litteratur. I tider när privatlivets press och teknikens tyngd sliter böcker ur barnens händer är det just sådana initiativ som behövs, från kommunalt och annat offentligt håll. Läsande är en magi som inget barn ska gå miste om.

Shora Esmailian

Publicerad i Kvällsposten den 8 maj 2016.